Chronisch zieken

Kliniplan woosh

Een chronische ziekte is een langdurige ziekte (denk maar aan artrose, diabetes of reuma). Deze kunnen in het algemeen niet worden genezen door medicijnen of vaccins. Het is perfect mogelijk om er mee te leven, maar de ziektekosten zijn in de meeste gevallen hoog. Ons ziekenfonds zorgt voor een terugbetaling om deze kosten te beperken.

Hoeveel bedraagt de terugbetaling voor chronisch zieken?

Heb je het statuut van chronische zieke? Dan voorziet ViviPlan een dubbele tegemoetkoming:

  • een vast jaarlijks forfait van 150 euro

  • een tegemoetkoming tot 650 euro per jaar voor gezinszorg en zorg op afstand. De gezinszorg moet uitgevoerd worden door een door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid goedgekeurde dienst voor gezinszorg. Voor zorg op afstand wordt 100 % van de kosten vergoed, maar geldt er wel een maximum van 10 euro per maand.

Wat is het statuut van chronisch zieke?

Mensen die te maken hebben met een langdurige ziekte, kunnen in aanmerking komen voor het statuut ‘chronisch zieke’. Dat statuut geeft recht op de derdebetalersregeling bij de dokter en een verlaging van het plafond van je maximumfactuur. Dat zijn 2 voordelen binnen de wettelijke ziekteverzekering.

Het statuut wordt je voor minstens 2 jaar toegekend als je aan 1 van onderstaande voorwaarden voldoet:

  • Je betaalt gedurende 2 opeenvolgende kalenderjaren elk kwartaal meer dan 320,70 euro (geïndexeerd bedrag uit 2018) voor je ziektekosten (belangrijk: alleen medische kosten die gedekt zijn door de verplichte ziekteverzekering worden meegeteld).
  • Je hebt recht op het zorgforfait. Dat forfait wordt toegekend aan mensen die voldoen aan bepaalde criteria van zorgbehoevendheid en die 2 opeenvolgende jaren minstens 450 euro aan remgeld per jaar betalen (365 euro voor personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming).

Mensen die een zeldzame ziekte hebben en ook aan de 1ste voorwaarde voldoen, krijgen het statuut voor minstens 5 jaar. De lijst van zeldzame ziektes vind je op www.orpha.net.

Wil je meer info over dit statuut?

Neem gerust contact met ons ziekenfonds op. Je leest er ook meer over op de website van ons ziekenfonds.

Waarborg ook voor ernstige ziekte!

Leden die te kampen hebben met ernstige ziekte uit onderstaande lijst, hebben ook recht op de waarborg chronische ziekte binnen ViviPlan. Dus zowel op het forfait als de tegemoetkoming voor gezinszorg en zorg op afstand.

Lijst van ernstige ziektes: neuromusculaire aandoening zoals omschreven in de revalidatie-overeenkomst met de revalidatiecentra (o.a. MS, ALS, Parkinson…), aids, mucoviscidose, systeemsclerose, diabetes, kwaadaardige woekeringen (o.a. kanker, Kahler, Hodgkin, leukemie), Crohn, colitis ulcerosa, levercirrose, sarcoïdose en nieraandoening met noodzaak tot chronische hemodialyse.

Tot 1500 euro per jaar!

Per verzekerde biedt ViviPlan elk jaar opgeteld voor de verschillende dekkingen tot 1500 euro.

Viviplan De aanvullende ziekteverzekering Ontdek onze verzekering