Remgelden geneesmiddelen

Kliniplan woosh

Remgeld en medicatie

ViviPlan betaalt 75% terug van het remgeld voor medicatie die door een erkend arts worden voorgeschreven en waarvoor een wettelijke tegemoetkoming is voorzien. Hierbij wordt de terugbetaling berekend op basis van de door jou werkelijk betaalde prijs.

Tot 1500 euro per jaar!

Per verzekerde biedt ViviPlan elk jaar opgeteld voor de verschillende dekkingen tot 1500 euro.

Viviplan De aanvullende ziekteverzekering Ontdek onze verzekering