Chronisch zieken

Kliniplan woosh

Gezondheidskosten bij chronische ziekte verlichten

Leven met een chronische ziekte is niet evident. Als langdurig zieke heb je heel wat zorgen rond je hoofd. Zowel medisch als mentaal. Dan kan je de zware financiële impact wel missen. Het ziekenfonds voorziet een aantal wettelijke terugbetalingen voor doktersbezoeken, ingrepen en geneesmiddelen. Maar wil je helemaal gerust zijn over je factuur? Dan is er een aanvullende ziekteverzekering, zoals ViviPlan.

Langdurige of chronische ziekte

Een langdurige ziekte is een aandoening die meer dan twee maanden duurt. Daarna kan de ziekte ofwel genezen ofwel chronisch worden. Diabetes, kanker, astma of epilepsie zijn voorbeelden van chronische ziektes. Door hun aanhoudend karakter zijn deze aandoeningen erg belastend. Ze kunnen het dagelijks functioneren en het sociaal leven van patiënten sterk beïnvloeden.

Chronische ziektes manifesteren zich op verschillende manieren. Aan een deel van de chronische patiënten zijn uiterlijk geen tekenen van ziekte te bespeuren. Terwijl de ene nog in staat is een job uit te voeren, kan een andere patiënt niet meer werken. Chronisch ziek zijn heeft dus heel wat gezichten.

Leven met een chronische ziekte

Als iemand in je gezin gediagnosticeerd wordt met een chronische ziekte, begint een zoektocht. Hoe kan je in het dagelijks leven optimaal functioneren met je ziekte? Het antwoord op die vraag is voor elke patiënt anders. Het begint met aanvaarding en het aanpassen van je persoonlijke en professionele rollen, zodat die aansluiten bij je huidige situatie.

Deze 5 vuistregels bespoedigen je aanvaardingsproces én je levenskwaliteit:

 • Spiegel je niet aan je lotgenoten. De verwerking van een chronische diagnose is voor iedereen anders. Volg je eigen tempo en geef aandacht aan je specifieke vragen en bezorgdheden.

 • Vertrouw op jezelf. Mensen uit je omgeving geven dan wel goedbedoeld advies, jij kent je lichaam het beste en voelt aan wat het nodig heeft.

 • Durf hulp vragen. Leven met een chronische ziekte vraagt vaak om grote veranderingen. Experts en mensen met kennis van zaken kunnen je bijstaan.

 • Probeer het onbegrip uit je omgeving te plaatsen. Ja, je moet wellicht bepaalde activiteiten van vroeger opgeven of anders aanpakken. En niet iedereen zal dat begrijpen. Dat kan pijnlijk zijn, maar tegelijk toont het je wat en wie echt waardevol voor je is.

 • Denk out of the box. Als iemand je motiveert om uit je comfortzone te treden: ga erin mee. Wie het goed met je voor heeft, heeft respect voor je grenzen. Soms heb je gewoon een extra duwtje nodig.

Statuut voor chronisch zieken

Naast aanpassingen in je dagelijks leven brengt een chronische ziekte vaak ook hoge kosten met zich mee. Gelukkig maak je aanspraak op het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’. Om dat statuut te krijgen, moet je:

 • Gedurende 2 opeenvolgende kalenderjaren meer dan 320,70 euro ziektekosten per kwartaal betalen (alleen kosten die gedekt zijn door de ziekteverzekering worden meegeteld)


  OF

 • Recht hebben op een forfait voor chronisch zieken

Als je aan een van deze voorwaarden voldoet, krijg je het statuut ‘persoon met een chronische aandoening’ voor 2 jaar. Zolang je voldoet aan de voorwaarde(n) wordt je statuut jaarlijks verlengd. Het statuut brengt twee specifieke financiële voordelen met zich mee:

 • Je huisarts en tandarts kunnen de derdebetalersregeling toepassen. Dan hoef je enkel het remgeld te betalen. De rest vorderen de artsen rechtstreeks bij je ziekenfonds.

 • Je maximumfactuur wordt met 106,12 euro verlaagd. Je krijgt dus sneller al het remgeld terugbetaald als je gezondheidskosten tijdens het kalenderjaar hoog oplopen.

Heb je nog vragen? Je vindt meer info over chronische ziektes op de website van ons ziekenfonds. Wist je trouwens dat ViviPlan extra terugbetalingen voorziet voor patiënten met een chronische ziekte? Ontdek de voordelen van onze aanvullende verzekering.

Tot 1511 euro per jaar!

Per verzekerde biedt ViviPlan elk jaar opgeteld voor de verschillende dekkingen tot 1511 euro.

Viviplan De aanvullende ziekteverzekering Ontdek onze verzekering