Palliatieve zorg

Kliniplan woosh

Een waardig levenseinde met palliatieve zorg

Sterven maakt jammer genoeg deel uit van het leven. Gelukkig zetten heel wat professionals zich dagelijks met hart en ziel in voor de palliatieve zorg van patiënten en hun omgeving. Met een warme omgeving en een optimale levenskwaliteit als focus.

Wat is palliatieve zorg?

Je bent palliatief als je een levensbedreigende aandoening hebt die niet meer behandelbaar is of waarvoor je geen behandeling meer wenst. Dat je palliatief bent, betekent niet per se dat je ook terminaal bent. Het geeft je wel automatisch recht op palliatieve zorg.

Palliatieve zorg is een combinatie van medische, psychosociale en – indien gewenst – spirituele ondersteuning door professionele hulpverleners. Je kan overal palliatieve zorg krijgen: in je thuisomgeving, in het woonzorgcentrum, in het ziekenhuis of in een palliatieve eenheid bijvoorbeeld. Samen met jou zoeken de hulpverleners naar de juiste aanpak en medicatie om pijn en symptomen onder controle te houden. Zo streven ze naar de best mogelijke levenskwaliteit, zowel voor jou als je omgeving.

In een vergevorderd stadium kunnen de hulpverleners overgaan tot palliatieve sedatie. Dan brengen ze de patiënt in een diepe slaap om het lijden te verlichten.

Een individuele aanpak

Er is geen vast draaiboek voor de palliatieve zorg. De aanpak verschilt namelijk van patiënt tot patiënt. Waar de ene vooral pijnbestrijding nodig heeft, zoekt de andere misschien vooral sociale of psychologische begeleiding. Elke keuze tijdens de behandeling begint bij:

 • de wensen van de patiënt

 • de wensen van zijn omgeving

 • de zorgnoden

 • de mogelijke hulpverlening.

Omdat iedereen recht heeft op een waardig levenseinde voorziet de ziektezorg in ons land een aantal specifieke maatregelen voor palliatieve patiënten. Zo zijn er gratis huisbezoeken van de huisarts, gratis palliatieve thuisverpleging en gratis palliatieve kinesitherapie beschikbaar. Daarvoor betaal je dus geen remgeld.

Vraag je palliatief forfait aan

Sta je mee in voor de zorg van een palliatieve patiënt, al dan niet een familielid? Dan heb je recht op ondersteuning. Naast palliatief verlof kan je ook een palliatief forfait aanvragen. Daarmee druk je de kosten voor:

 • geneesmiddelen die het sterven draaglijker maken

 • hulpmiddelen, zoals een ziekenhuisbed

 • verzorgingsmateriaal, bijvoorbeeld sondes of een pijnpomp.

Het palliatief forfait bedraagt 673,11 euro en kan je twee keer aanvragen op naam van de patiënt. Je huisarts vult het aanvraagformulier voor je in en verstuurt het document naar de adviserend-arts van het ziekenfonds. Na goedkeuring en bevestiging hiervan door de adviserend-arts aan het ziekenfonds, krijg je de vergoeding binnen de dertig dagen op je rekening.

Een patiënt heeft recht op het palliatief forfait als:

 • hij thuis verblijft of thuis wil sterven

 • hij een ongeneeslijke aandoening heeft die ongunstig evolueert en de fysieke en psychische toestand verergert

 • hij geen baat meer heeft bij therapie

 • zijn levensverwachting nog minimaal 1 dag en maximaal 3 maanden bedraagt

 • hij ernstige fysieke, psychische, sociale en/of geestelijke noden heeft, die een intensieve behandeling vereisen.

Extra terugbetalingen via de aanvullende ziekteverzekering

Ondanks de wettelijke terugbetalingen via het ziekenfonds kan de financiële druk van palliatieve zorg gaan doorwegen. Met een aanvullende ziekteverzekering zoals ViviPlan krijg je extra terugbetalingen bovenop de wettelijke voorzieningen. Die forfaitaire terugbetalingen maken in een moeilijke periode het verschil. Zowel voor de patiënt als voor zijn omgeving.

Bereken online je premie en sluit je eenvoudig aan. Zo krijg je extra ondersteuning voor ziektekosten buiten hospitalisatieperiodes.

Tot 1511 euro per jaar!

Per verzekerde biedt ViviPlan elk jaar opgeteld voor de verschillende dekkingen tot 1511 euro.

Viviplan De aanvullende ziekteverzekering Ontdek onze verzekering