Remgeld artsen

Kliniplan woosh

Het remgeld voor je arts

Een goede arts is goud waard. Van huisarts tot specialist: voor je eigen gezondheid en die van je gezin kies je liefst de beste dokters. Toch betaal je bij de ene arts meer dan bij de andere. Hoe zit het nu eigenlijk met dat zogenaamde remgeld? En hoe voorkom je onaangename financiële verrassingen achteraf?

Wat is remgeld?

Een consultatie of ingreep brengt kosten met zich mee. Gelukkig wordt een groot deel van de kosten vaak terugbetaald door je ziekenfonds. Naast de wettelijke terugbetaling blijft meestal een persoonlijk aandeel over. Het bedrag dat je zelf moet betalen, noemen we het remgeld.

Globaal gezien bedraagt het remgeld ongeveer 25% van het wettelijk tarief. Heb je een globaal medisch dossier dan is dat bedrag lager. In sommige gevallen – bijvoorbeeld bij lage inkomens – krijg je een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. In dat geval is het persoonlijk aandeel beperkt tot ongeveer 10%.

Erelonen en supplementen

Huisarts, kinesist, vroedvrouw, logopedist of tandarts: elke zorgverlener heeft een bepaald basistarief. Dat is wettelijk vastgelegd in overleg met de ziekenfondsen. Samen met dat vast tarief is ook de wettelijke terugbetaling per consultatie of ingreep bepaald.

En toch betaal je bij de ene specialist meer dan bij de andere. Dat heeft te maken met het statuut van je zorgverlener. Er zijn verschillende mogelijkheden. Je zorgverlener is:

·       volledig geconventioneerd: hij rekent enkel het afgesproken tarief, je betaalt dus geen supplementen op je raadpleging

·       gedeeltelijk geconventioneerd: op welbepaalde locaties of tijdsstippen werkt je zorgverlener niet geconventioneerd, op die momenten betaal je dus supplementen

·       niet geconventioneerd: je zorgverlener mag ereloonsupplementen aanrekenen op een raadpleging en je betaalt meer dan bij een geconventioneerde collega

Wil je vooraf zeker zijn wat de conventiestatus van je zorgverlener is? Zoek het op in de database van het RIZIV. Ook bij een ziekenhuisopname kan een arts trouwens ereloonsupplementen aanrekenen, maar enkel wanneer je een eenpersoonskamer kiest. In dat geval betaalt een hospitalisatieverzekering, zoals KliniPlan, de meerkost gedeeltelijk terug.

Behoud het overzicht

Doorheen het jaar krijg je best wat doktersrekeningen binnen. Zeker met jonge kinderen in huis of wanneer iemand in je gezin met een gezondheidsprobleem kampt. Ook zonder specifieke ziektes heb je al gauw een reeks dokters- en apotheekbezoeken achter de kiezen. Hoe behoud je het overzicht over je persoonlijk aandeel in je gezondheidskosten? Dat is eenvoudig: raadpleeg de remgeldteller en krijg meteen een handig lijstje.

Het beste nieuws: je ziekenfonds gebruikt de remgeldteller zelf én in jouw voordeel. Door je persoonlijk aandeel nauwgezet bij te houden, zorgen zij er namelijk voor dat je tijdens een kalenderjaar nooit meer dan een wettelijk vastgesteld bedrag zelf moet betalen bij de dokter en apotheek. Dat heet de maximumfactuur en hangt af van je inkomen of sociale situatie. Eens je dat bedrag hebt bereikt, krijg je gedurende de rest van het kalenderjaar je remgelden volledig terugbetaald.

Besparen op je remgeld

De maximumfactuur is sowieso van toepassing, ook op jouw gezin. Het bedrag van die maximumfactuur kan wel behoorlijk hoog liggen. Neem je liever geen risico’s als het op je doktersfacturen aankomt? ViviPlan betaalt 75% van de remgelden voor onderzoeken en consultaties bij artsen terug.

Je bespaart op:

  • raadplegingen bij je huisarts
  • verpleegkundige zorg

  • kinesitherapie

  • gynaecologie

  • dermatologie

  • orthopedie

  • logopedie

Raadpleeg hier de lijst van artsen waarvoor er binnen ViviPlan een terugbetaling is voor remgelden.

 

Tot 1511 euro per jaar!

Per verzekerde biedt ViviPlan elk jaar opgeteld voor de verschillende dekkingen tot 1511 euro.

Viviplan De aanvullende ziekteverzekering Ontdek onze verzekering